Cáp quang OPGW

Liên hệ

- Tiết diện: OPGW50, 57, 70, 81, 120, 150, ...
- Đường kính: 9mm, 10mm, 11mm, 14mm, ...
- Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch: 19kA2/s, 25kA2/s, 39kA2/s, 56kA2/s, 150kA2/s, 210kA2/s, 500kA2/s, ...
- Lực kéo đứt: 55kN - 500kN
Các thông số của cáp quang được thiết kế cho từng dự án cụ thể.