Phụ kiện Trạm biến áp

Kẹp cực Thẳng bắt 1 dây với Đầu cực hình trụ

Kẹp cực Thẳng bắt 1 dây với Đầu cực hình trụ

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực thẳng bắt 1 dây với 1 ống

Đầu nối dây - Kẹp cực thẳng bắt 1 dây với 1 ống

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực Cho sứ đỡ nối Thanh cái

Đầu nối dây - Kẹp cực Cho sứ đỡ nối Thanh cái

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ ống thanh cái

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ ống thanh cái

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ 1 dây

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ 1 dây

Liên hệ

Thanh cái nhôm - Aluminum Tubular Bus Bar

Thanh cái nhôm - Aluminum Tubular Bus Bar

Liên hệ

Kẹp cực rẽ nhánh cho 1 dây

Kẹp cực rẽ nhánh cho 1 dây

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực rẽ nhánh cho 1 dây có nhiều mẫu mã chủng loại

Đầu nối dây phẳng vuông góc

Đầu nối dây phẳng vuông góc

Liên hệ

Đầu nối dây Phẳng vuông góc bắt một, hai dây dây vào Thiết bị 4 lỗ, 8 lỗ - Kẹp cực Phẳng vuông góc bắt một, hai dây vào Thiết bị 4 lỗ, 8 lỗ

Đầu nối dây phẳng

Đầu nối dây phẳng

Liên hệ

Đầu nối dây Phẳng bắt 1,2,3 dây vào Thiết bị 4 lỗ, 8 lỗ - Kẹp cực Phẳng  bắt một dây vào Thiết bị 8 lỗ

Kẹp cực rẽ nhánh

Kẹp cực rẽ nhánh

Liên hệ

Kẹp cực rẽ nhánh bắt 1 Ống(dây) với 2 dây rẽ nhánh