Tất cả sản phẩm

Cột thép đơn thân - Dự án: Xây dựng TBA Dương Nội và Nhánh rẽ

Cột thép đơn thân - Dự án: Xây dựng TBA Dương Nội và Nhánh rẽ

Liên hệ

Dự án: Xây dựng TBA Dương Nội và Nhánh rẽ

Cột thép đơn thân + Hệ thống DTS - Dự án: Hạ ngầm DZ 110kV qua KĐT Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Cột thép đơn thân + Hệ thống DTS - Dự án: Hạ ngầm DZ 110kV qua KĐT Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Liên hệ

Dự án: Hạ ngầm DZ 110kV qua KĐT Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ cáp ngầm 110kV.

Cột thép đơn thân-Dự án: Di dời đường dây 110kV- Khu sinh thái Xuân Phương, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Cột thép đơn thân-Dự án: Di dời đường dây 110kV- Khu sinh thái Xuân Phương, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ

Dự án: Di dời đường dây 110kV- Khu sinh thái Xuân Phương, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Cột thép đơn thân. Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Cột thép đơn thân. Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Liên hệ

Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Chuỗi néo dây Flox - NY-288

Chuỗi néo dây Flox - NY-288

Liên hệ

Chuỗi néo dây Flox ( NY-288) chi tiết bao gồm các chi tiết  - Khóa néo dây dẫn Flox NY-288 - Đầu cốt lèo dây dẫn Flox Ny-288 - Vòng treo đầu tròn QP-21 - Mắt nối chuyển tiếp vuông...

Kẹp cực Thẳng bắt 1 dây với Đầu cực hình trụ

Kẹp cực Thẳng bắt 1 dây với Đầu cực hình trụ

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực thẳng bắt 1 dây với 1 ống

Đầu nối dây - Kẹp cực thẳng bắt 1 dây với 1 ống

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực Cho sứ đỡ nối Thanh cái

Đầu nối dây - Kẹp cực Cho sứ đỡ nối Thanh cái

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ ống thanh cái

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ ống thanh cái

Liên hệ

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ 1 dây

Đầu nối dây - Kẹp cực cho Sứ đỡ 1 dây

Liên hệ

Puli kéo dây dạng đứng

Puli kéo dây dạng đứng

Liên hệ

Puli kéo dây dạng móc treo

Puli kéo dây dạng móc treo

Liên hệ

Puli kéo dây dạng móc treo tiện lợi, đa chức năng