Tất cả sản phẩm

Máy nén khí all in one - KSS 20DT

Máy nén khí all in one - KSS 20DT

Liên hệ

Công suất / mã lực: 15Kw / 20Hp - Lưu lượng: 2.25 m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Độ ồn (dB): 60+2 - Kích...

Máy nén khí all in one - KSS 15DT

Máy nén khí all in one - KSS 15DT

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 11Kw / 15Hp - Lưu lượng: 1.53 m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Độ ồn (dB): 60+2 -...

Máy nén khí all in one - KSS 10DT

Máy nén khí all in one - KSS 10DT

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 7.5Kw / 10Hp - Lưu lượng: 1.1 m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Độ ồn (dB): 60+2 -...

Máy nén khí all in one - KSS 7,5DT

Máy nén khí all in one - KSS 7,5DT

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 5.5Kw / 7.5Hp - Lưu lượng: 0.8 m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Độ ồn (dB): 60+2 -...

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 200VSD

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 200VSD

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 150Kw / 200Hp - Lưu lượng: 5,3~26,2m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 2800x1700x1920 - Trọng...

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 150VSD

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 150VSD

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 110Kw / 150Hp - Lưu lượng: 4,0~20,0m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 2800x1700x1920 - Trọng...

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 100VSD

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 100VSD

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 75Kw / 100Hp - Lưu lượng: 2,5~12,7m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 1950x1345x1475 - Trọng...

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 75VSD

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 75VSD

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 55Kw / 75Hp - Lưu lượng: 1,92~10,1m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 1950x1345x1475 - Trọng...

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 50VSD

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 50VSD

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 37Kw / 50Hp - Lưu lượng: 1,24~6,26m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 1600x1050x1300 - Trọng...

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 30VSD

Máy nén khí trục vít Inverter - KSS 30VSD

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 22Kw / 30Hp - Lưu lượng: 0,72~3,56m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 1395x900x1250 - Trọng...

Máy nén khí trục vít - KSS 200D

Máy nén khí trục vít - KSS 200D

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 150Kw / 200Hp - Lưu lượng: 26.2m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 2800x1700x1920 - Trọng...

Máy nén khí trục vít - KSS 150D

Máy nén khí trục vít - KSS 150D

Liên hệ

- Công suất / mã lực: 110Kw / 150Hp - Lưu lượng: 20m3/min - Áp lực: 8 bar - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Kích thước (mm): 2800x1700x1920 - Trọng...