Thiết bị viễn thông

Kẹp cáp quang

Kẹp cáp quang

Liên hệ

- Kẹp cáp quang dùng để định vị cáp tại các vị trí cột néo có lắp hộp nối cáp quang. - Vật liệu bằng thép...

Hộp nối cáp quang

Hộp nối cáp quang

Liên hệ

Hộp nối cáp quang dùng để nối các rulo cáp quang trên tuyến. Hộp nối được lắp đặt trên các cột néo cuối cách mặt đất từ 3-5mét Hộp nối được thiết...

Tạ chống rung cáp quang

Tạ chống rung cáp quang

Liên hệ

Tạ chống rung dây dẫn bao gồm các loại: tạ chống rung dây dẫn ACSR, AAC, ACKP, tạ chống rung cho dây chống sét TK, tạ chống rung cho cáp quang ADSS OPGW.... với...

Chuỗi đỡ cáp quang

Chuỗi đỡ cáp quang

Liên hệ

Chuỗi đỡ cáp quang Chi tiết: Dùng đỡ cáp quang trên cột. Phù hợp...

Chuỗi néo cáp quang

Chuỗi néo cáp quang

Liên hệ

Chuỗi néo cáp ADSS 1 hướng, 2 hướng khoảng vượt KV 100m Chi tiết: Dùng treo néo cáp trên cột. Dùng...

Cáp quang ADSS

Cáp quang ADSS

Liên hệ

Thiết kế của cáp quang ADSS (ADSS optical fiber cable) Số sợi: Từ 2 đến 72 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm...

Cáp quang OPGW

Cáp quang OPGW

Liên hệ

- Tiết diện: OPGW50, 57, 70, 81, 120, 150, ... - Đường kính: 9mm, 10mm, 11mm, 14mm, ... - Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch: 19kA2/s, 25kA2/s, 39kA2/s,...