Thiết bị đóng cắt

Cầu dao phụ tải

Cầu dao phụ tải

Liên hệ

Công ty CP Truyền thông và công nghệ HDC chuyên cung cấp các loại Cầu dao phụ tải của các công ty hàng đầu trong và ngoài nước như Cơ điện Đông Anh, Thiết bị điện Đông...

Cầu dao cách ly

Cầu dao cách ly

Liên hệ

Công ty CP Truyền thông và công nghệ HDC chuyên cung cấp các loại Dao cách ly của các công ty hàng đầu thế giới như  Nulec, Mitsubishi, Hyundai, ABB, Siemens, Schneider ... Nhiệm vụ của dao cách...

Máy cắt tự động đóng lại

Máy cắt tự động đóng lại

Liên hệ

Công ty CP Truyền thông và công nghệ HDC chuyên cung cấp các loại máy cắt tự đóng lại Recloser của các công ty hàng đầu thế giới như  Nulec, Mitsubishi, Hyundai, ABB, Siemens, Schneider ... I. Tiêu...

Máy cắt chân không

Máy cắt chân không

Liên hệ

Công ty CP Truyền thông và công nghệ HDC chuyên cung cấp các loại máy cắt chân không VCB của các công ty hàng đầu thế giới như  Mitsubishi, Hyundai, ABB, Siemens, Schneider ... Tính năngDo đặc...

Máy cắt không khí

Máy cắt không khí

Liên hệ

Công ty CP Truyền thông và công nghệ HDC chuyên cung cấp các loại máy cắt không khí ACB của các công ty hàng đầu thế giới như  Mitsubishi, Hyundai, ABB, Siemens, Schneider ... Thông số...

Máy cắt SF6 ngoài trời

Máy cắt SF6 ngoài trời

Liên hệ

MÔ TẢ CHUNG: • Máy cắt cách điện bằng khí SF6 thích hợp với hầu hết các yêu cầu của hệ thống đến điện áp định mức 36kV ~ 220kV, dòng định mức cao. Dòng sản...