Sứ cách điện gốm (Porcelain)

Sứ đứng 6kV-500kV

Sứ đứng 6kV-500kV

Liên hệ

Sứ đỡ (Supporting insulator) đường dây và sứ đứng trong trạm biến áp (Station post insulator) cấp điện áp 24kV, 35kV 110kV, 220kV, 500kV. Được làm bằng...

Sứ đường dây trung-hạ thế

Sứ đường dây trung-hạ thế

Liên hệ

1. Sứ đứng 2. Sứ hạ thế A20-A30 ...

Sứ cách điện gốm treo

Sứ cách điện gốm treo

Liên hệ

Sứ cách điện gốm treo - Tiêu chuẩn IEC CNTI Mã...

Sứ máy biến áp

Sứ máy biến áp

Liên hệ

Sứ lọc bụi; sứ cầu dao-cầu chì; sứ xuyên tường

Sứ lọc bụi; sứ cầu dao-cầu chì; sứ xuyên tường

Liên hệ