Cáp quang OPGW-ADSS

Cáp quang ADSS

Cáp quang ADSS

Liên hệ

Thiết kế của cáp quang ADSS (ADSS optical fiber cable) Số sợi: Từ 2 đến 72 sợi quang đơn mode. Bước sóng họat động của sợi quang: từ 1310nm và 1550nm. Phần tử chịu lực trung tâm Phi...

Cáp quang OPGW

Cáp quang OPGW

Liên hệ

- Tiết diện: OPGW50, 57, 70, 81, 120, 150, ... - Đường kính: 9mm, 10mm, 11mm, 14mm, ... - Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch: 19kA2/s, 25kA2/s, 39kA2/s, 56kA2/s, 150kA2/s, 210kA2/s, 500kA2/s, ... - Lực kéo đứt:...