Cách điện phụ kiện

Cách điện polymer 10-35kV

Cách điện polymer 10-35kV

Liên hệ

Sứ đứng cách điện polymer (polymer pin insulator-PPI) hay còn gọi là sứ đứng cách điện silicon (lõi được làm bằng sợi thủy tinh composite) được sử dụng làm sứ đứng cách điện đỡ dây...

Sứ đứng 6kV-500kV

Sứ đứng 6kV-500kV

Liên hệ

Sứ đỡ (Supporting insulator) đường dây và sứ đứng trong trạm biến áp (Station post insulator) cấp điện áp 24kV, 35kV 110kV, 220kV, 500kV. Được làm bằng vật liệu gốm cách điện có độ bền nhiệt cao và chịu được các điều kiện khí...

Bộ tăng đơ néo cột

Bộ tăng đơ néo cột

Liên hệ

Bộ tăng đơ néo cột được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm.  

Chuỗi đỡ - Chuỗi néo chống sét

Chuỗi đỡ - Chuỗi néo chống sét

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp chuỗi đỡ - chuỗi néo cho dây chống sét được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm.  

Kẹp chữ T

Liên hệ
Kẹp chữ T

Kẹp chữ T

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Kẹp chữ T được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông số kỹ thuật...

Sừng phóng, vòng phóng điện

Sừng phóng, vòng phóng điện

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Sừng phóng, vòng phóng điện được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông số kỹ...

Tạ chống rung dây dẫn

Tạ chống rung dây dẫn

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Tạ chống rung dây dẫn được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông số kỹ...

Tạ chống rung dây chống sét

Tạ chống rung dây chống sét

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Tạ chống rung dây chống sét được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông số...

Kẹp phân pha

Kẹp phân pha

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Kẹp phân pha được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông số kỹ thuật...

Đệm dây Armor Rod

Đệm dây Armor Rod

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Đệm dây Armor Rod được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông số kỹ...

Ống nối ép dây dẫn dạng xoắn

Ống nối ép dây dẫn dạng xoắn

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Ống nối ép dây dẫn dạng xoắn được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản...

Đầu cốt tiếp địa

Đầu cốt tiếp địa

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Đầu cốt tiếp địa được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thông số kỹ...