Kinh nghiệm dự án

Thay dây dẫn tuyến đường dây 110kV lộ 177,178 Mai Động - Thanh Nhàn

công ty cổ phần hdc 06/10/2021

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn, và phụ kiện

ĐZ 110kV cấp điện cho TBA 110kV Tằng Loỏng 2

công ty cổ phần hdc 06/10/2021

  Cung cấp VTTB: Cách điện, dây dẫn, cáp quang và phụ kiện 110kV

Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2 tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

công ty cổ phần hdc 06/10/2021

  Cung cấp: Cách điện, cáp quang và phụ kiện  

Thủy điện Khao Mang Thượng - tỉnh Yên Bái - Hạng mục ĐZ 110 kV

công ty cổ phần hdc 06/10/2021

  Cung cấp: Cách điện, cáp quang và phụ kiện

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính và tái định cư TT Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn - tỉnh Lai Châu

công ty cổ phần hdc 06/10/2021

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn, cáp quang và phụ kiện

Thay dây chống sét khoảng néo từ xà E1.4-01. 01-02 … đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý

công ty cổ phần hdc 06/10/2021

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn và phụ kiện

Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Sơn La - Thuận Châu - Tuần Giáo

công ty cổ phần hdc 06/10/2021

  Cung cấp: Cách điện và phụ kiện