Cầu dao phụ tải

Liên hệ

Công ty CP Truyền thông và công nghệ HDC chuyên cung cấp các loại Cầu dao phụ tải của các công ty hàng đầu trong và ngoài nước như Cơ điện Đông Anh, Thiết bị điện Đông Hưng, Mitsubishi, Hyundai, ABB, Siemens, Schneider ...

Cầu dao phụ tải hồm hai loại: Cầu dao phụ tải dập khí và cầu dao phụ tải dập dầu

Cầu dao phụ tải ngoài trời dập hồ quang bằng dầu hoặc bằng khí giúp bảo vệ an toàn khi đóng cắt đường dây cho lưới điện 22kV và 35kV