Đầu nối dây phẳng

Liên hệ

Đầu nối dây Phẳng bắt 1,2,3 dây vào Thiết bị 4 lỗ, 8 lỗ - Kẹp cực Phẳng  bắt một dây vào Thiết bị 8 lỗ