1.Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Sơn La - Thuận Châu - Tuần Giáo 
  Cung cấp: Cách điện và phụ kiện

2. Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2 tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

  Cung cấp: Cách điện, cáp quang và phụ kiện

3. Thủy điện Khao Mang Thượng - tỉnh Yên Bái - Hạng mục ĐZ 110 kV

  Cung cấp: Cách điện, cáp quang và phụ kiện

4. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính và tái định cư TT Nậm Nhùm - Huyện Nậm Nhùm - tỉnh Lai Châu

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn, cáp quang và phụ kiện

5. Thay dây chống sét khoảng néo từ xà E1.4-01. 01-02 … đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn và phụ kiện

6. Thay dây dẫn tuyến đường dây 110kV lộ 177,178 Mai Động - Thanh Nhàn

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn, và phụ kiện

6. ĐZ 110kV cấp điện cho TBA 110kV Tằng Loỏng 2 

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn, cáp quang và phụ kiện