ĐZ 110kV cấp điện cho TBA 110kV Tằng Loỏng 2

ĐZ 110kV cấp điện cho TBA 110kV Tằng Loỏng 2

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn, cáp quang và phụ kiện

Share :