Phụ kiện đấu nối hạ thế

Thương hiệu: |

Liên hệ

Phụ kiện đấu nối hạ thế bao gồm các phụ kiện dùng cho cáp ABC, cáp đồng, cáp nhôm hạ thế như kẹp néo, kẹp đỡ, ghíp nhôm, ghíp nhựa, đai thép, khóa đai ...