Cáp điện các loại

Cáp điện

Liên hệ

Chuyên cung cấp:

- Dây nhôm trần lõi thép: ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced ), AAAC(Concentric lay stranded Aluminium Alloy Conductors ),...

- Dây siêu nhiệt GAP(GZTACSR)(Gap-type ZT-aluminum conductor steel reinforced ), ACCC (Aluminum Conductor Composite Core), ACSS (Aluminum Conductor Steel Supported ),...

-Dây chống sét TK50, TK70; dây chống sét chống nhiểm mặn ACS các loại; dây cáp quang chống sét OPGW tiếp diện 57,70,90,120,150mm2...

- Cáp ngầm trung thế 6kV-45kV; cáp điện hạ thế, dây dẫn điện 0,4kV các loại.