Sứ đường dây trung-hạ thế

Thương hiệu: |

Liên hệ

     1. Sứ đứng               2. Sứ hạ thế A20-A30                   3. Sứ ống chỉ                    4. Sứ quả bàng              5. Sứ pin post; line post