Sứ treo composite

Thương hiệu: |

Liên hệ

 

Điện áp

 

         kV

Tải trọng   uốn cong 

kN 

 Chiều cao kết cấu   

        mm

Khoảng cách cách điện 

          mm 

Chiều dài dòng dò

        mm 

Đường kính tán sứ 

        mm 

Điện áp chịu xung

         kV 

Điện áp chịu tần số công nghiệp

kV 

 FXBW4-10/70

 10

 70

 400

 200

480 

 148/118

75 

 42

 FXBW4-10/100

 10

 100

 450

 200

 480

 148/118

 75

 42

 FXBW4-35/70

 35

 70

 650

 450

 1320

 148/118

 230

 95

 FXBW4-35/100

 35

 100

 720

 520

 1600

 148/118

 230

 95

 FXBW4-66/70

 66

 70

 900

 710

 2140

 148/118

 410

 185

 FXBW4-66/100

 66

 100

 940

 710

 2140

 148/118

 410

 185

 FXBW4-110/100

 110

 100

 1240

 1000

 3315

 148/118

 550

 230

 FXBW4-145/120

 145

 120

 1480

 1240

 4123

 148/118

 725

 355

 FXBW4-220/100

 220

 100

 2240

 1900

 6300

 148/118

 1000

 395

 FXBW4-220/160

 220

 160

 2240

 1900

 6300

 148/118

 1000

 395

 FXBW4-330/160

 330

160 

 2990

2600 

 9075

148/118 

 1425

570