Thay dây chống sét khoảng néo từ xà E1.4-01. 01-02 … đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý

Thay dây chống sét khoảng néo từ xà E1.4-01. 01-02 … đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý

  Cung cấp: Cách điện, dây dẫn và phụ kiện

Share :