5S - Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

5S - Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Từ duy trì hiệu quả mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) tại các doanh nghiệp (DN) đã góp phần cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, hình thành những thói quen tốt cho người lao động. 

Bảng tin 5S tại Công ty Điện lực Bắc Giang.

Thực hiện 5S đã góp phần nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

An toàn vệ sinh lao động

Đến Công ty Điện lực Bắc Giang cũng như các đơn vị trực thuộc, điều dễ nhận thấy là sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ngay từ cổng đến khuôn viên và khu vực làm việc của cán bộ, công nhân. Ngoài các khẩu hiệu lớn về 5S được treo ở những nơi dễ thấy, mỗi tổ, khu vực còn đặt ra các khẩu hiệu nhỏ theo từng nhóm để người lao động cùng hợp tác thực hiện. 

Tại khu vực nhà để xe của công ty, cùng với biển hướng dẫn, khẩu hiệu về 5S, các vị trí đều được kẻ vạch sơn, bảo đảm xe để ngăn nắp, thẳng hàng. Tương tự, khu vực nhà kho có sơ đồ, nội quy và được bố trí ở nơi dễ nhìn, lối đi trong kho được kẻ vạch rõ ràng, thông thoáng. Vật tư, thiết bị chủng loại được dán nhãn, đánh số thứ tự theo quy định; toàn bộ giá, kệ trong kho được đánh mã số theo danh mục hàng hóa. 

Anh Lương Quốc Tuấn, thủ kho cho biết: “Khi chưa triển khai 5S, dù đã bố trí giá, kệ để vật tư song chưa bố trí các khu vực riêng nên việc tìm kiếm mất thời gian. Giờ đây chúng tôi bố trí các sản phẩm cùng loại trên cùng giá, các vật tư thường sử dụng cùng dãy, đặc biệt cuối tuần tổ chức sắp xếp lại nên việc tìm kiếm nhanh, thuận lợi”.

5S là mô hình cải tiến môi trường làm việc và quản lý kỹ thuật bắt nguồn từ Nhật Bản đang được nhiều DN áp dụng với mục tiêu duy trì môi trường quản lý chất lượng, tăng lợi nhuận, tính hiệu quả, cải tiến dịch vụ, cải thiện môi trường làm việc và an toàn vệ sinh lao động. 

Nhận thấy những hiệu quả rõ rệt của mô hình 5S, một số DN trong tỉnh tiên phong triển khai đến toàn thể công nhân, người lao động. Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất, thị trấn Vôi (Lạng Giang) triển khai từ năm 2016. 

Theo đó, đơn vị thành lập riêng một tổ 5S để cùng Ban Giám đốc kiểm tra việc thực hiện mô hình này tại các bộ phận. Tổ 5S cũng có nhiệm vụ kiểm tra các vị trí có nguy cơ mất an toàn lao động để kịp thời khắc phục; tiến hành bảo dưỡng máy móc định kỳ để tránh nguy cơ cháy nổ, rò rỉ điện gây nguy hiểm cho người sử dụng; tại các vị trí việc làm được gắn biển báo an toàn lao động… 

Để triển khai hiệu quả, lãnh đạo DN tuyên truyền cho người lao động chủ động thực hiện nghiêm túc nội quy, giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng để phòng, chống bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động. Nhờ triển khai hiệu quả mô hình 5S nên từ năm 2015 đến nay, DN không xảy ra vụ tai nạn lao động nào. 

Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất cho biết: “Trước đây, người lao động có thói quen làm việc theo chỉ tiêu được giao, không quan tâm đến việc phát huy khả năng sáng tạo trong công việc. 

Từ khi áp dụng mô hình 5S, công nhân đã thay đổi tác phong, làm việc năng động, chuyên nghiệp hơn, sự kết hợp giữa các cá nhân và bộ phận ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả. Nhiều công nhân thích ứng với công việc nhanh, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của công ty”.

Tăng cường hỗ trợ

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, với vai trò là đơn vị thường trực quản lý nhà nước về hoạt động 5S, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách về hỗ trợ các tổ chức, DN ứng dụng công cụ cải tiến 5S vào sản xuất, kinh doanh. Khi DN xây dựng đưa công cụ 5S vào thực hiện, Sở sẽ hướng dẫn, đồng hành hỗ trợ, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo tập huấn quy trình thực hiện. 

Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: "Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động hiểu rõ về lợi ích của 5S, Sở sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời hỗ trợ các DN khắc phục những yếu tố không phù hợp". 

Đặc biệt, năm 2018, UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ các tổ chức, DN ứng dụng công cụ cải tiến 5S vào sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, từ năm 2018 đến hết năm 2020, các DN, đơn vị tham gia chương trình 5S đến đăng ký tại Sở được hỗ trợ kinh phí từ 30-50 triệu đồng/đơn vị và được hướng dẫn các bước áp dụng. 

Mặc dù vậy trong giai đoạn này chỉ có một số đơn vị đăng ký và được hỗ trợ. Sở dĩ số lượng DN đăng ký ít là do nhận thức của cán bộ, người lao động về lợi ích của 5S còn hạn chế; một số đơn vị nền tảng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực hạn hẹp...

Để thực hiện Quyết định số 1322 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 29/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh hỗ trợ xây dựng và triển khai ít nhất 4 mô hình điểm về áp dụng hệ thống, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 20 DN xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật... 

Ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: “Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động hiểu rõ về lợi ích của 5S, Sở sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời hỗ trợ các DN khắc phục những yếu tố không phù hợp. Tuy nhiên, để 5S phát huy hiệu quả phải bắt đầu từ lãnh đạo các DN bởi thực tế nhiều đơn vị áp dụng 5S song thiếu sự cam kết của lãnh đạo dẫn đến không có hiệu quả".
Theo: Báo Bắc Giang

Share :