Ðảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liên tục

Ðảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liên tục

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội. Đảng bộ EVNNPC có 30 Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc gồm: 18 chi bộ tại Cơ quan Tổng công ty và 12 Đảng bộ, chi bộ thuộc các đơn vị tại Hà Nội. Tổng số đảng viên là 604 đồng chí. Ðảng viên đông, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, Ðảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn Tổng công ty trong năm 2017, xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, được công nhận Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Tập trung xây dựng Đảng

Ông Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, để được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền, toàn Đảng bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, trong đó chú trọng đến công tác chính trị, tư tưởng; quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa theo chủ đề hàng năm. Qua học tập và làm theo đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, xuất hiện nhiều gương điển hình, từ đó tạo sức lan tỏa, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu.

 

Trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ rất chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

 

Đảng bộ duy trì việc sinh hoạt Đảng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty luôn chấp hành và tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công phụ trách. Giữ vững vai trò đầu tàu gương mẫu đấu tranh với biểu hiện trì trệ, làm việc thiếu trách nhiệm. Đề cao và giữ gìn mối đoàn kết nhất trí về chủ trương, phương pháp lãnh đạo đưa ra những giải pháp tối ưu để đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó công tác sinh hoạt của các Chi bộ, Ban chấp hành, Ban thường vụ được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. 

 

BCH Đảng uỷ Tổng công ty luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm Đảng uỷ xây dựng kế hoạch phát triển đảng, năm 2017 kế hoạch phát triển từ 20 đến 25 đảng viên mới, đến tháng 12/2017 Đảng bộ đã kết nạp được 25 đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra và dạt 71,42% Đảng ủy Khối công nghiệp giao.

 

Bên cạnh đó Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của Tổng Công ty.

 

 

Bí thư Đảng úy khối Công nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành trao Giấy khen Đảng bộ EVNNPC đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 cho đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

Lãnh đạo phát triển với mục tiêu “Lấy khách hàng là trung tâm”

Năm 2017 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã cung cấp đầy đủ nhu cầu điện năng cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, cung cấp kịp thời nhu cầu cấp bách cho sản xuất kinh doanh. Tổng  sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty ước đạt 57,18 tỷ kWh, tăng trưởng 11,81% so với năm 2016 và đạt 100,11%  kế hoạch điều chỉnh EVN giao, trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng ước đạt 36,68 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 64,13% và tăng trưởng 14,7%. Thành phần quản lý tiêu dùng ước đạt 16,94 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 29,62% và tăng trưởng 5,54% so với năm 2016. Để có được những thành tích đáng ghi nhận trên, có thể nhận thấy rằng công tác xây dựng Đảng trong năm 2017 của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

 

Năm 2017, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Công ty đã triển khai nghiên cứu và đổi mới về công tác quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực, theo hướng xây dựng các chương trình có tính đến hệ thống khoa học và tính chuyên nghiệp cao. Nhiều lớp học và khóa học đào tạo đã được triển khai, nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

 

Đặc biệt, trong năm 2017, chương trình đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng với triết lý kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm để triển khai các nội dung chương trình VHDN của Tổng công ty đã thu được nhiều thành tựu , kết quả đáng ghi nhận. Slogan mới " Vì niềm tin của bạn"  đã được công bố và sử dụng rộng rãi phần nào phản ánh được mục tiêu kinh doanh mà EVNNPC đang hướng đến...

 

Ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định để giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Động viên cán bộ công nhân viên khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018. Đảng bộ Tổng công ty cũng như Cấp uỷ các Chi bộ sẽ làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục phát triển bền vững về mọi mặt.

Share :