Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC: Nghiệm thu đóng điện dự án đường dây 110KV cấp điện cho nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ

Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC: Nghiệm thu đóng điện dự án đường dây 110KV cấp điện cho nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ

Ban quản lý dự án lưới điện Tổng công ty điện lực Miền Bắc (NPCPNP) phối hợp với đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu đóng điện dự án: Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ tại Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20-11-2007 về việc phê duyệt "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025" và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22-11-2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống kết hợp với việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1-9-2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Dự án Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ là một trong các dự án triển khai nhằm thực hiện QĐ 177/2007/QĐ -TTg về phê duyệt "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025" của Tập đoàn điện lực Việt nam (EVN ). Dự án này được EVN tại quyết định 661/QĐ - EVN NPC  ngày 21/4/2011 có tổng mức đầu tư 33,168 tỷ đồng với quy mô: 

•    Xây dựng mới ĐZ 110kV mạch kép có chiều dài 6,38km
•    Điểm đầu: Cột 76 thuộc ĐZ 110kV Việt Trì – Phố Vàng  (Lộ 174)
•    Điểm cuối: Pooc tích của TBA 110kV Ethanol

Dự án Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ đã được thi công đảm bảo chất lượng, đóng điện an toàn và cấp điện cho nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ. Đây là một công trình của Tổng công ty điện lực Miền Bắc – Tập đoàn điện lực Việt nam nói chung và của Ban quản lý dự án lưới điện nói riêng thực hiện chủ trương của Bộ Công Thương là: ngành điện phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nguyên liệu E100, xăng sinh học E5 RON 92 để thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 từ 01/01/2018.

 

Share :