Đầu cốt tiếp địa

Thương hiệu: |

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Đầu cốt tiếp địa được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thông số kỹ thuật các sản phẩm theo bảng sau :

Mã hiệu sản phẩm Dùng cho các loại dây TK, GSW có tiết diện(mm2)

Khối lượng 

(kg/Bộ)

DG-50G 50 0.4
DG-70G 70 0.7
DG-120G 120 0.8
DG-185G 185 1.2