Cột thép đơn thân-Dự án: Di dời đường dây 110kV- Khu sinh thái Xuân Phương, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Liên hệ

Dự án: Di dời đường dây 110kV- Khu sinh thái Xuân Phương, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội