Cột thép đơn thân + Hệ thống DTS - Dự án: Hạ ngầm DZ 110kV qua KĐT Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Liên hệ

Dự án: Hạ ngầm DZ 110kV qua KĐT Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ cáp ngầm 110kV.