Đầu cốt lèo

Thương hiệu: |

Liên hệ

Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm Đầu cốt lèo được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thông số kỹ thuật các sản phẩm theo bảng sau :

Mã hiệu sản phẩm Dùng cho các loại dây ACSR có tiết diện(mm2)

Khối lượng 

(kg/Bộ)

JYT-185/30 185/24 ¸  185/29   0.9
JYT-240/30 185/43;240/39 1.21
JYT-300/40 300/39 1.74
JYT-400/50 400/51 2.0
JYT-500/65 500/64 2.5