Điện lực Bình Gia (Lạng Sơn): Chú trọng tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới

Điện lực Bình Gia (Lạng Sơn): Chú trọng tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới

Là đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn huyện Bình Gia, Điện lực Bình Gia (thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn) đã chủ động các biện pháp nhằm cải tạo, thay thế hệ thống đường dây, trạm biến áp, cột,…


Nhân viên Điện lực Bình Gia lắp đặt cột điện bê tông kiên cố thay thế cột gỗ xuống cấp.

 

Qua đó không chỉ đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà còn góp phần tích cực thực hiện tiêu chí điện (tiêu chí số 4) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Hiện nay, Điện lực Bình Gia quản lý, vận hành 286,6 km đường dây trung áp; 441,78 km đường dây hạ áp và hệ thống các trạm biến áp trung gian, trạm biến áp phân phối, trải rộng trên 19 xã, 1 thị trấn.

 

Ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Điện lực Bình Gia cho biết: Bình Gia là huyện có địa bàn rộng, địa hình đồi núi gây nhiều khó khăn trong đầu tư, nâng cấp lưới điện; cùng với đó là hệ thống đường dây, cột,… khi mới tiếp nhận (năm 2010) nhiều nơi cũ nát, xuống cấp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện. Vì vậy, những năm qua, để nâng cao chất lượng điện, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đơn vị đã đầu tư xây dựng mới các công trình điện, nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường dây nhôm trần bằng dây cáp vặn soắn, cột tre, gỗ bằng cột bê tông, cột sắt,… Từ đó góp phần cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho khách hàng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, đơn vị đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã rà soát tiêu chí để đầu tư, cải tạo hệ thống đường dây, cột, trạm biến áp theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Qua đó, góp phần thực hiện tiêu chí điện, từng bước đưa các xã đạt chuẩn  nông thôn mới trên địa bàn.

 

Theo đó, từ 2010 đến nay, Điện lực Bình Gia đã đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp hàng trăm ki lô mét đường dây, cột, trạm biến áp để nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. Trong đó, tính riêng năm 2018, bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Gia đã nâng công suất 8 trạm biến áp với công suất tăng thêm là 2.530 kVA; thay thế 7 tủ hạ thế; thực hiện sửa chữa lớn 3 công trình đường dây hạ thế;… Cùng với đó, năm 2018, xã Mông Ân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, bằng các nguồn vốn khác nhau, điện lực đã cải tạo gần 1,2 km đường dây trung thế, 1 trạm biến áp, 3,8 km đường dây hạ thế. Đồng thời, sửa chữa thường xuyên 4 km đường dây hạ thế, xóa bán tổng cho 2 thôn: Bản Hon và Nà Quá. Qua đó, đến tháng 11/2018, xã Mông Ân đạt tiêu chí điện, góp phần đưa xã Mông Ân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 

Năm 2019, huyện Bình Gia phấn đấu đưa xã Bình La đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay xã đạt 9/19 tiêu, trong đó tiêu chí điện chưa đạt. Để góp phần đưa xã đạt tiêu chí điện, Điện lực Bình Gia phối hợp với phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND xã đánh giá chi tiết hệ thống điện của xã, xác định nhu cầu cần nâng cấp, thay thế, sửa chữa, làm mới hệ thống điện.  Theo đó, hiện nay xã có 2 trạm biến áp, 5,1 km đường dây trung thế, 23,263 km đường dây hạ thế. Trong đó, có 14 km đường dây hạ thế chưa đạt tiêu chuẩn 4.1 (hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện); tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7% (đạt tiêu chuẩn 4.2). Hiện Điện lực Bình Gia đã và đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện triển khai các biện pháp để đảm bảo năm 2019 xã đạt chuẩn tiêu chí điện, góp phần đưa xã Bình La đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo: Báo Lạng Sơn

Share :