Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
 

Ngày 13/10/2017, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc khóa XII nhiệm kỳ 2017 – 2022 họp phiên thứ Hai, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Sau Đại hội Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phiên họp BCH lần này rất quan trọng để thông qua các Quy chế hoạt động toàn khóa của BCH, Ủy ban kiểm tra. Đồng thời chuẩn bị cho kết thúc năm 2017 với các nội dung cụ thể là: 

Thông qua Báo cáo sơ kết phong trào CNVC lao động và hoạt động Công đoàn quý III, Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017. Chú trọng vào một số nhiệm vụ trọng tâm:
+ Phối hợp cùng với Chuyên môn đồng cấp thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017 cũng như thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác an toàn lao động.
+ Hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống Ngành điện, trong đó thực hiện tốt các hoạt động tháng tri ân khách hàng .
+ Phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt các công tác thông tin, tuyên truyền về tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 theo đề án đã được EVN phê duyệt tại Quyết định số: 130/QĐ-EVN ngày 31/7/2017. Phối hợp triển khai VHDN doanh nghiệp và nhận diện thương hiệu Tổng công ty. 
+ Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị tổng kết phong trào CNVC lao động và hoạt động Công đoàn năm 2017.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua:
- Quy chế hoạt động của Ban chấp hành và phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Quy chế Tài chính của Công đoàn Tổng công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Thống nhất nhân sự kiện toàn Ban nữ công nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
Với biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung quan trọng đó, đã thể hiện được sự đoàn kết nhất trí của tập thể Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa XII, đó là khởi đầu cho sự thành công của phong trào CNVC lao động và hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Share :