Lắp đặt trung tính mặt cắt cho MBA, giải pháp kỹ thuật phòng, chống nạn trộm cắp thiết bị điện.

Lắp đặt trung tính mặt cắt cho MBA, giải pháp kỹ thuật phòng, chống nạn trộm cắp thiết bị điện.

Lắp đặt trung tính mặt cắt cho MBA, giải pháp kỹ thuật phòng, chống nạn trộm cắp thiết bị điện.
 
2017-08-23 18:50:55

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã xảy ra các vụ trộm cắp vật tư lưới điện làm cho ngành điện thất thoát vật tư; các hộ sản xuất, kinh doanh và người dân có nguy cơ bị cháy hỏng thiết bị điện.

 

Theo ghi nhận trong tháng 7/2017 đã xảy ra 02 trường hợp kẻ xấu cắt cáp điện và thiết bị của các trạm biến áp thuộc Điện lực Tam Điệp quản lý. Cụ thể vào ngày 17 và 18/7 2017 tại TBA Chợ Chiều 2 -400kVA -22/0.4kV khi MBA đang vận hành cấp điện thì kẻ gian đã liều lĩnh cắt trộm cáp trung tính của MBA, dẫn đến hư hỏng thiết bị điện của khách hang sử dụng điện. Tại TBA Đội Ao Cá -560kVA-22/0.4kV khi trạm ở chế độ dự phòng cấp điện cho trạm bơm nông nghiệp, kẻ gian đã cắt trộm cáp tổng của máy, phá khóa tủ lấy đi attomat và toàn bộ hệ thống thanh cái đồng 0.4kV.

 

Việc kẻ gian cắt trộm cáp đã gây hỏng các thiết bị khác, chủ yếu là các đầu cốt, đồng thời gây mất điện đột xuất, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực. Đối với trường hợp bị cắt trộm dây trung tính, điện áp tăng cao đột ngột sẽ làm cháy các thiết bị sử dụng điện của nhân dân. Phần lớn các thiết bị, vật tư của ngành điện có giá trị rất lớn, thế nhưng khi kẻ gian trộm cắp, chúng chỉ đốt để lấy lõi đồng bán phế liệu với giá trị rất nhỏ so với giá trị thực tế.

 

 

 

Công nhân Điện lực lắp đặt dây trung tính

 

Trước tình trạng này, Điện lực đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra truy bắt đối tượng, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ và tiến hành rà soát các trạm biến áp ở xa khu dân cư, hẻo lánh để có biện pháp tăng cường theo dõi. Về biện pháp kỹ thuật theo chỉ đạo của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, từ đó để giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại các thiêt bị sử dụng điện của khách hàng, Điện lực Tam Điệp đã tiến hành bổ xung dây trung tính mặt máy cho máy biến áp do đơn vị mình quàn lý, bằng cách bổ xung 01 dây nối từ điểm đấu chụm dây trung tính của MBA với các lộ xuất tuyến 0,4kV đến cờ tiếp địa làm việc của TBA. Bổ xung thêm 01 dây nối từ ty sứ trung tính MBA xuống đến cờ tiếp địa làm việc của TBA. Sử dụng toàn bộ bằng dây nhôm lõi thép AC95.

 

 

Hình ảnh TBA được lắp đặt hoàn thiện

 

Mọi việc đang được Điện lực Tam Điệp triển khai một các đồng bộ và dứt điểm nhằm tránh được các trường hợp tương tự xảy ra để nhân dân yên tâm sử dụng điện và Điện lực vận hành cấp điện một các hiệu quả.

Share :