Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2 tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2 tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

  Cung cấp: Cách điện, cáp quang và phụ kiện
 

Share :