Tăng cường năng lực cấp điện cho Tổ hợp Samsung (Bắc Ninh)

Tăng cường năng lực cấp điện cho Tổ hợp Samsung (Bắc Ninh)

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB - thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220 kV - 250 MVA thứ 2 tại Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3.

 

Như vậy, Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3 hiện đang vận hành với 2 máy biến áp 220 kV - 250 MVA. Công trình sẽ góp phần đảm bảo khả năng cung cấp điện an toàn và ổn định cho phụ tải khu vực thành phố Bắc Ninh, đặc biệt là khu công nghiệp Yên Phong và tổ hợp nhà máy điện tử Samsung.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm C, có tổng mức đầu tư hơn 72 tỉ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; NPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.

Tổ hợp Samsung Việt Nam được hình thành đầu tiên tại khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) vào năm 2008. Qua gần 1 thập kỷ, Samsung Việt Nam có thêm các nhà máy tại Thái Nguyên, TP. HCM, Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội với tổng số khoảng 160.000 nhân viên. Tính riêng năm 2017, Samsung Việt Nam đã vượt mục tiêu xuất khẩu 50 tỷ USD.

Share :