Thủy điện Khao Mang Thượng - tỉnh Yên Bái - Hạng mục ĐZ 110 kV

Thủy điện Khao Mang Thượng - tỉnh Yên Bái - Hạng mục ĐZ 110 kV

  Cung cấp: Cách điện, cáp quang và phụ kiện

Share :