Truyền tải điện Đắk Lắk ra quân đầu năm

Truyền tải điện Đắk Lắk ra quân đầu năm

Những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, Truyền tải điện Đắk Lắk đã ra quân triển khai nhiệm vụ nhằm tạo đà phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022.

Các công trình thực hiện như: Xử lý tồn tại phần mang điện và vệ sinh cách điện thủy tinh bị nhiễm bẩn trên đường dây 500kV Pleiku - ĐắkNông, cung đoạn 2532 - 2776 trong ngày cắt điện 12/02/2022; Kiểm tra tình trạng cách điện composite, kiểm tra phụ kiện phần mang điện đường dây 500kV Pleiku 2 - Chơn Thành, cung đoạn 173 - 436 trong ngày cắt điện 13/02/2022. 

Các công trình từ công tác chuẩn bị vật tư, dụng cụ thi công, phương tiện, nhân lực và đảm bảo thi công an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ. 

Truyền tải điện Đắk Lắk sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục công việc theo kế hoạch đề ra, đảm bảo công tác quản lý vận hành an toàn liên tục để kịp thời cấp điện cho các hoạt động dân sinh, chuẩn bị cho mùa nắng nóng năm 2022 và phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Năm 2022 với mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Truyền tải điện Đắk Lắk tiếp tục tập trung thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt hoạt động sản xuất, phấn đấu nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

Phan Thị Hiền

Share :