Chuỗi néo cáp quang

Liên hệ

Chuỗi néo cáp ADSS 1 hướng, 2 hướng khoảng vượt KV 100m
Chi tiết:

  • Dùng treo néo cáp trên cột.
  • Dùng kết nối các cột liên tiếp với nhau với các độ cao khác nhau..tương ứng với lực kéo căng cho phép·  Có khả năng treo néo cáp trên cột với góc độ lớn
  • Phù hợp cho việc lắp đặt cáp OPGW  trên nhiều địa hình.

Phụ kiện gồm: 

  1. Móc treo chữ U ( CK)

  2. Mắt néo: Thép chịu lực mã kẽm dầy 0.7mm

  3. Móc treo chữ U ( CK)

  4. Dây bện xoắn bảo vệ trong cáp ADSS dài 1,4m

  5. Ốc, bulong, ...