Kẹp cáp quang

Liên hệ

- Kẹp cáp quang dùng để định vị cáp tại các vị trí cột néo có lắp hộp nối cáp quang.

- Vật liệu bằng thép mã kẽm nhúng nóng