Hộp nối cáp quang

Liên hệ

Hộp nối cáp quang dùng để nối các rulo cáp quang trên tuyến. Hộp nối được lắp đặt trên các cột néo cuối cách mặt đất từ 3-5mét
Hộp nối được thiết kế đảm bảo chống nước và bụi. Phải được thiết kế cho việc nối ít nhất 4 (hộp nối 4 đầu) cáp OPGW với nhau.

Mỗi một hộp nối phải có đủ các phụ kiện để nối các sợi quang với nhau (khay hàn, ống co nhiệt…) đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật